Articles Comments

Galeribogor.net » Event » Helaran dongdang, Majiekeun Pare, Pintonan kesenian

Helaran dongdang, Majiekeun Pare, Pintonan kesenian

Persiapan oleh masayarakat sudah diawali sejak subuh, karena pagi harinya sebanyak 40 RT di kampung Sindangbarang sudah berkumpul di depan masjid Sindangbarang dengan membawa dongdang (hasil bumi) yang dihias aneka bentuk. Pawai dongdang ini dilengkapi oleh barisan pembawa Rengkong (padi) hasil panen, para kokolot, rombongan kesenian, dll. Jam 09.00 WIB rombongan bergerak menuju kampung budaya Sindangbarang untuk melaksanakan Upacara puncak yaitu Majiekeun Pare ayah dan ambu ke dalam lumbung Ratna Inten. sementara di lapangan Sang Rama sudah menunggu untuk memasukan Pare Ayah dan Ambu. Setelah memasukan padi, kemudian dongdang (hasil bumi) dibawa ke depan sang Rama untuk didoakan , setelah diberi doa maka warga akan berebut hasil bumi tersebut. Pertunjukan tarian dipersembahkan oeh muda-mudi Sindangbarang dengan diiringi gamelan. Ditampilkan pula pertunjukan teatrikal simbol peruwatan bumi ,gondang, reog, angklung gubrag, kendang penca dan ditutup oleh rampag parebut seeng.

Filed under: Event · Tags:

2 Responses to "Helaran dongdang, Majiekeun Pare, Pintonan kesenian"

  1. Haturan Wilujeng kanggo pupuhu, kololot, panitia oge ka warga masyarakat Kp. Sindang Barang sareng sabudeureunana anu parantos sukses ngayakeun acara Seren Taun 2011.

    1. Raiyani says:

      Hatur nuhun pisan Kang Ganip

Leave a Reply

*

*